Home              Bestuur  
Word vrienden op Facebook  Volg ons op Twitter
Optredens

23 december, kerstcocnert, kerk Schraard, 15.00 uur

Vaste sponsoren van Excelsior:

Foox Groothander Bergsma 

en DSA Express Noord Friesland, Arum

 

Nieuws 2016

December 2016

Op 18 december was de kerk van Schraard gevuld met heel veel muzikanten en publiek, om samen te luisteren naar veel verschillende kerstmelodieën en prachtige solo’s.

Er waren zelfs zoveel muzikanten dat ze niet allemaal tegelijk in de kerk konden spelen.

Om die reden hadden we ons opgedeeld in twee groepen, die dan weer werden aangevuld door de jonge muzikanten van XS.

Deze groepen speelden na elkaar, terwijl bij het wisselen orgelmuziek werd gespeeld door Paul Bijlsma. Heel bijzonder was het dat ook een paar hele jonge leden een solo mochten spelen. We kijken terug op een fijn concert, met een mooie oplossing om toch als muziekvereniging in eigen kerk een concert te kunnen geven. Voor de jonge, enthousiaste muzikanten van XS was het ook een hele mooi gelegenheid eens tussen de ervaren blazers en slagwerkers van Excelsior te zitten.

Hieronder een fotoverslag van het kerstconcert.

Wij kijken uit naar alle moois wat bij ons dit jaar op de agenda staat. Met name de deelname aan het WMC in juli met onze eigen compositie over Skelte van Aysma neemt hierin een belangrijke plaats in.

Excelsior wenst u allen een voorspoedig 2017, met veel muziekplezier!

November 2016

“Petra is geboren en getogen in Schraard. Toen ze 7 jaar werd, kreeg ze een bugel op haar verjaardag. Eerst kreeg ze les van haar vader Aale Zijlstra, trombonist bij Excelsior. Al snel kon ze meespelen in de fanfare, op 3e bugel”.

Zo luidt een deel van de tekst in het programmaboekje van ons verenigingsconcert dat plaatsvond op 12 november. De tekst gaat over Petra Botma-Zijlstra, onze gastsolist op het concert. ‘s Middags had zij voor een mooie groep van 17 hoornisten een workshop verzorgd. Naast het instuderen van muziek had Petra ook veel aandacht besteed aan het ontstaan van de hoorn en het gebruik van het instrument door de muziekgeschiedenis heen. Heel opvallend aan de hoorn is dat de ventielen bediend worden met de linkerhand, terwijl dit bij alle andere koperblaasinstrumenten met de rechterhand wordt gedaan. Petra legde uit dat de hoorn uit de jacht stamt, en dat men de  rechterhand nodig had voor het mennen van het paard dat men bereed. De linkerhand was dus beschikbaar om de hoorn vast te houden. Later, toen de hoorn in orkesten werd gebruikt bleef de linkerhand de actieve hand, en diende de rechterhand om de hoorn te ondersteunen en kreeg deze hand een functie om de toon en klank te beïnvloeden. Het was voor de workshop-deelnemers een leerzame en vreugdevolle dag.

Wij vonden het fantastisch om deze tophoorniste even bij ons te hebben en om samen de mooiste muziek te maken. Petra is groeide op in Schraard en haar eerste schreden op het muzikale pad zette zij bij Excelsior. Daar zijn we bijzonder trots op. s ’Avonds tijdens het concert introduceerde Petra het solowerk Air Poétique met een heel persoonlijk tintje. Op zeventienjarige leeftijd, toen ze nog niet zo lang op hoorn speelde heeft ze als lid van Excelsior deze solo ook gespeeld, destijds onder leiding van Durk Lautenbach.

Wij kijken terug op een geslaagd concert, ook weer met mooie werken gespeeld door XS en Jong XS. Wij als muzikanten hadden er erg veel plezier in, en hadden de indruk dat dit ook zeker is overgekomen op het aanwezige publiek, dat in grote getale was opgekomen.

Intussen zijn we druk bezig om ons kerstconcert in de kerk van Schraard voor te bereiden. Zoals inmiddels welbekend kan Excelsior helaas niet meer met het hele orkest in de kerk spelen, we zijn er feitelijk uitgegroeid. Toch spelen we in de kerk, zelfs uitgebreid met de muzikanten van XS. Hoe we dat dan toch voor elkaar krijgen? Tsja, daar hebben we een creatieve oplossing voor gevonden. Benieuwd geworden? Kom dan op zondag 18 december, ’s middags om drie uur naar de kerk van Schraard. Laat u onderdompelen in de prachtigste kerstmelodieën, met bijzondere arrangementen en verrassende solisten!

Oktober 2016

Zoals intussen wel bekend trekken we de volgende zomer weer naar het Zuiden van het land voor deelname aan het WMC. Dat doen we met een eigen compositie die in onze opdracht door Jan de Haan  is geschreven over Schelte van Aysma. Anders dan Schelte trekken wij niet met wapenuitrusting en helm ten strijde, maar bestaat ons arsenaal uit muziekinstrumenten. Binnenkort staat het werk bij ons op de lessenaar. Het bestaat uit drie delen; het beslag te Breda (die onze held fataal werd), zijn begrafenis bij fakkellicht in Skettens en als laatste deel een muzikale vertolking van het leven zoals het in die dagen, eerste deel zeventiende eeuw, er in onze dorpen moet hebben uit gezien.

Voor het zover is, zijn er een heel aantal mooie optredens. Twee daarvan liggen alweer achter ons.

Op 14 oktober trouwde Kornelius Boersma. De hoornisten van Excelsior Schraard verleenden samen met de hoornisten van Excelsior Westenholten hun muzikale medewerking aan de trouwdienst. ’s Avonds waren we met z’n allen uitgenodigd op het zeer geslaagde bruiloftsfeest in Sneek,  waar de drank rijkelijk vloeide en wij de gezelligheid verhoogden met een muzikale optreden en een paar woorden aan het bruidspaar. Het werd ook een weerzien met menig Ex-Excelsioraan, aangezien alle kinderen van de Boersma’s lid zijn geweest van onze mooie vereniging of dat nog steeds zijn.

Een dag later togen we richting het terpdorp Anjum voor een gezamenlijk concert met Advendo Morra Lioessens. Advendo staat ook onder leiding van Thom Zigterman. In Anjum werden we hartelijk ontvangen. Voor een  volle kerk speelde zowel Advendo als Excelsior een mooi gevarieerd programma. We spraken af dat Advendo in de toekomst ook eens naar onze contreien zal komen, om aan de succesvolle samenwerking een vervolg te kunnen geven. Het programma dat we speelden bevatte onder andere een werk voor orkest en hoornkwartet, van de u wel bekende componist Philip Sparke. Nadat we dit hadden gespeeld werd Jan Zijlstra, nestor van de club, door Thom even in het zonnetje gezet. Jan had al een eens opgemerkt dat hij nog nooit een solo heeft gespeeld, terwijl hij al sinds mensenheugenis lid is van de club. Deze aandacht ontroerde Jan zichtbaar. Na afloop dronken we nog wat bij onze gastvrije Noordoost-Friese collega’s en maakten we korte metten met het vleespakket dat Thom zonet als bedankje van hun had gekregen. De droge worst en het Zeeuwse spek smaakten heerlijk.

Intussen  maken we ons op voor onze volgende muzikale activiteit. Op 12 november aanstaande vindt ons jaarlijkse verenigingsconcert plaats, ook dan weer optredens van Excelsior XS en Jong XS. Wij zijn bijzonder trots dat wij ons oud-lid Petra Botma Zijlstar die dag  mogen ontvangen.  s ‘Middags houdt zij een masterclass voor hoornisten, ’s avonds zal zij met ons soleren. De eerste schreden van Petra Botma-Zijlstra op het muzikale pad liggen in Schraard.

Zij begon haar muzikale loopbaan bij Excelsior Schraard en maakt, na een indrukwekkende carrière, alweer sinds 2002 deel uit van het vermaarde Radio Filharmonisch Orkest als solo-hoornist. Het is bijzonder te noemen dat de kiem van deze internationaal veel gevraagde beroepsmusicus ooit gelegd werd gelegd in onze dorpjes. Petra voelt zich nog altijd sterk verbonden met het orkest van haar jeugd. Excelsior Schraard is dan ook bijzonder trots op haar als oud-lid.

Dit concert vindt plaats in Het Marnecollege, ‘s avonds om acht uur. U bent van harte welkom.

Mei 2016

Het eerste deel van 2016 en zelfs een deel van 2015 stond bij Excelsior in het teken van deelname aan het ONFK in de eerste divisie. We hadeen een bijzonder fijne voorbereiding waarbij we volop aan het stoeien gingen met de Armeense Rapsodie nr. 3, een werk van hoog niveau. Dit betekende voor ons een geweldige muzikale uitdaging om tot een goed einde te brengen. Onderdeel van deze voorbereiding was het studieweekend in Bakkeveen, waar onder andere oud dirigent van Excelsior Tijmen Botma optrad als gastdirigent. Dit stuk was ooit voor een van zijn orkesten gecomponeerd. Tijmen memoreerde er aan dat dit zelfs voor professionele orkesten en lastige opgave is.

Op 9 april was het zover dat we op het concertpodium van de Lawei in Drachten zaten en het kwam er uit zoals we het hadden ingestudeerd. De jury was zeer te spreken over de muzikale interpretatie, de klank, de solisten en we krgen maar liefst 87.67 punten! Door het publiek werd onze uitvoering met gejuich beloond. Wij zelf als leden waren door het gebeuren behoorlijk geëmotioneerd, menig traantje vloeide. We zijn trots op ons debuut en onze dirigent Thom, die het toch maar voor elkaar krijgt om ons naar dit niveau te krijgen.

Een week er voor, zaterdag 2 april, deden onze toppers van XS mee aan het Gouden Spiker Festival in Ureterp. Ze hadden een prachtig programma ingestudeerd. Als festivaldeelnemer wonen zij in een groot en sterk deelnemersveld de zilveren spijker! We zijn ontzettend trots op dit resultaat en dirigent Fenny Haagsma.

Excelsior XS bleef de afgelopen weken volop in de spotlights. Doro de bijzonder goed geslaagde fasebookactie 'wie is de munt' wonnen zij extra toegangskaarten voor het grote Poiesz Gala in Leeuwarden. Hierdoor konden alle leden van XS en jong XS hier naar toe. Bovendien leverde de actie zelf nog eens € 1100,- op.

De afgelopen maanden hebben we ons instrumentarium weer verder weten uit te breiden. Dit, in het kader van ons project 'verder met instrumenten'. We hebben uit verschillende fondsen de volgende instrumetnen kunnen aanschaffen: een vierdelige paukenset, een vibrafoon, twee bugels, een tromet en twee geluidschermen. We danken de volgende fondsen: Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting tot Nut, Fonds Bolsward Dronrijp, PE Janssens Friesche Stichting, Ristke Boelema Gasthuis, Stichting Woudsend, Juckema Siderius Fonds en Friesland Campina. Heel erg bedankt!

Tijdens onze ledenvergadering blikten we terug op een mooi seizoen 2015 en keken we vooruit naar 2017. Tot aan de zomervakantie zijn er nog twee optredens: 10 juni het examenconcert van Almer Zijlstra en op 25 juni het examenconcert in het Marne College in Bolward. Ook XS treedt nog een paar keer op. Je betn van harte uitgenodigd om te komen luisteren en kijken!

 

Januari 2016

Nijs fan Excelsior

“Wat no Cees, hasto der op dyn trommel no echt dyn ANWB Goldmember-card te lizzen, jonge? Al sa lang lid fan de ANWB? Ik tocht dat se yn Skraard fan die goeie auto’s hiene?”  Dizze aparte fragen fan Willem–Waldpyk-de Vries waarden stelt oan ús altiten laitsjende slagwurker Cees. Die wie al krekt sa ferbjustere troch dizze fragen as alle oare leden fan Excelsior ôfrûne freed yn ‘e telefyzje-studio fan Omrop Fryslan, dêr’t wy te gast wienen yn ‘e útstjoering fan Noarderwyn live. Cees bantwurde dizze fragen mei in pear stevige kletsen op ‘e trommel, ien mei en ien sûnder ANWB-Goldmember-card: mei card klonk de trommel krekt wat subtieler as sûnder, krekt genôch foar it goede muzikale effect.  It resultaat fan dizze bysûndere dei yn it bestean fan Excelsior ha jo allegearre live sjen en hearre kint, en it is oars noch werom te finen op de webside fan it programma of fia Youtube.

Excelsior yn aksje

It wie in hiele belibbenis, en wat waarden we bysûnder hertlik ûntfongen troch de minsken fan de Omrop yn harren moaie, grutte gebou. We spylden in ôfwikseljend programma mei foar de gelegenheit musyk fan allinich Fryske komponisten en arrangeurs, ûnder oaren it fleuriche “Simmermoarn” fan ús eigen Thom.
Nei de live-útstjoering spylden we noch in mannich koralen yn die’t brûkt wurde sille foar Koperkanaal. Dus, lizze jo op in sneintemoarn betiid nei de Omrop te harkjen, dan kin it samar wêze dat dat mooie koraal wat jo hearre spyle wurdt troch Excelsior Skraard.

Dirigent Thom Zigterman en lûdstechnikus Aise fan Beets (degene die’t us útnoege hie) hawwe it der noch eefkes oer.

De kommende tiid steane de rippetysjes folslein yn it ramt fan de tariedings op it ONFK, wat hâlden wurdt op 9 april yn Drachten. Wy nimme de útdaging oan en komme út yn e earste divysje, mei it oe sa moaie mar ek drege wurk Armeense Rapsodie nr. 3 fan Alexander Comitas.

Ús earste muzikale barren sil lykwols yn Skraard plakfyne. Op 13 febrewaris bringe we nammentlik “Excelsior in Love”. Middeis yn De Útwyk en jûns yn tsjerke sille solisten en ferskate ensembles fan leden fan Excelsior en Excelsior XS optrede. It thema is “Leafde”, krekt yn ‘e sfear fan Valentijnsdei.  Sjoch de oankundiging elders yn dit blêd. Jo binne fansels fan herte wolkom. De tagong is fergees.

 


Het nieuws van 2015

Copyright 2019 - Excelsior Schraard  
Over ons / De dirigent / Agenda / Fotoboek / Links / Nieuws / Contact KvK-nr: 40001201