Home              Bestuur  
Word vrienden op Facebook  Volg ons op Twitter
Optredens

23 december, kerstcocnert, kerk Schraard, 15.00 uur

Vaste sponsoren van Excelsior:

Foox Groothander Bergsma 

en DSA Express Noord Friesland, Arum

 

Nieuws 2017

November - december

Slagwerk. Daar draaide het om tijdens het jaarlijkse verenigingsconcert in het Marnecollege, afgelopen zaterdag. Eerder die middag hadden onze gasten van De Slagwerkfabriek workshops verzorgd.  Zij namen de deelnemers die middag, en later tijdens het concert ons publiek, mee in de wondere wereld van de ritmes, waren onnavolgbaar in het fantastische  Russky Percussky, en speelden een prachtig kerstkoraal op dubbel melodisch slagwerk, marimba en vibrafoon.

Ook de jeugdige muzikanten van Excelsior toonden zich weer van hun beste kant en hadden speciale aandacht voor het slagwerk. Dirigent Thom Zigterman lieten zij voor de gelegenheid lucht-drummen. Dit leverde hem in eerste instantie wat zweetdruppeltjes op, maar onze maestro bracht het er prima vanaf, en het publiek kon dit zeer waarderen. Bij XS soleerde Janieke Slagman. In het swingende werkje Conga Funk van Oliver Man speelde zij op haar conga’s met souplesse de sterren van de hemel.

Na afloop van dit fantastische concert was er nog de gelegenheid om op de muziek van DJ Harmen Mollema met zijn disco Music is Life en onder het genot van een drankje ons 95-jarig jubileum te vieren.  Excelsior Schraard, een oude dame die met haar tijd is meegegaan en nog steeds doet waar zij voor is opgericht, met ambitie en plezier samen de mooiste muziek maken!

Skeltmania: Ondertussen lopen de voorbereidingen van de muziek-theatervoorstelling Skeltemania gestaag door. Wij informeerden u er al eerder over. Intussen zijn de speeldata bekend. Een generale repetitie/try-out zal er zijn op donderdag 20 september 2018. De première zal plaatsvinden op vrijdagavond 21 september 2018. Daarna volgen voorstellingen op zaterdag en zondag 22 en 23 september en donderdag 27 september. Bij voldoende belangstelling zullen er daarna nog voorstellingen volgen op vrijdag en zaterdag 28 en 29 september.

Afgelopen zaterdag vond de heropening plaats van de kerk, waar een belangrijk deel van de voorstelling plaats zal vinden. Over deze ceremonie en de deels nieuwe functie van de kerk zult u vast elders hebben gelezen. Het is prachtig worden, helemaal klaar voor Skeltemania, de terugkeer van onze lokale held. Het verhaal van Skelte en zijn helm, de aanpassing van de kerk en Skeltemania spreken zeer tot de verbeelding. Om deze reden heeft ds. Edna Zwerver op vrijdag 24 november in Utrecht mede namens Under de Toer hierover een prachtige presentatie mogen houden. Dit vond plaats op het symposium Open Kerken en Kloosters, georganiseerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Een mooie promotie!

september - november

Op 25 november houden we weer ons jaarlijkse Verenigingsconcert in het Marnecollege in Bolsward. Net als vorige edities is er weer bijzondere aandacht voor een instrument(groep). Dit jaar staat het slagwerk centraal. ’s Middags geeft het collectief De Slagwerkfabriek workshops slagwerk. Voor de workshop Gevorderden vragen we een toegangsprijs. De workshop Beginners daarentegen is geheel gratis. We willen dit heel laagdrempelig aanbieden zodat deelnemers het kunnen beleven als eerste, vrijblijvende ervaring met het spelen op slagwerk. Heb je interesse, kijk even op onze website www.excelsior-schraard.nl. Aandacht voor de workshops is er ook op het concert zelf. Onze gasten van De Slagwerkfabriek zullen met ons soleren, ze zullen iets vertellen over de verschillende soorten slagwerk en vooral ons, de workshoppers en ons publiek enthousiast maken voor deze mooie instrumentengroep, die zo zelden in de spotlights staat!

Uiteraard treden ook de verschillende jeugdorkesten die Excelsior rijk is weer voor U op. Excelsior zelf brengt weer een afwisselend en sprankelend programma voor U, met naast een typisch concertwerk van de U wel bekende Philip Sparke een opvallend licht repertoire. Met werken die zwanger zijn van jazz en swing,  waarbij ook de slagwerkers zich kunnen uitleven, hopen we onze speelvreugde ook op U over te dragen.  Enkel e koraalbewerkingen maken uiteraard ook weer deel uit van ons programma. Daarnaast spelen we een prachtige medley van Marco Borsato, van de hand van onze eigen Thom.  Laten we zeggen: Zaterdag 25 november 2017 wordt ROOD!

2017 Is voor Excelsior ook een jubileumjaar. Wij bestonden vrijdag 22 september precies 95 jaar. Dat hebben wij als leden met een goed stuk oranjekoek gevierd in de pauze van de repetitie op die dag. 

Na afloop van ons Verenigingsconcert willen we dit heuglijke feit heel graag samen met U vieren.  Met een gezellig ouderwetse discotheek verzorgd door Music is Live en een drankje wordt het een machtig mooi feest. Van harte welkom!

Skeltemania

2018 wordt voor heel Friesland een topjaar. Dan is Leeuwarden samen met de gehele provincie Friesland Culturele Hoofdstad en daarmee het centrum van cultureel Europa, het kan U niet zijn ontgaan. Binnen het project Under de Toer presenteert Excelsior samen met de Protestantse gemeente SSL en de mienskip Skeltemania, muziektheater op locatie rond onze lokale, maar intussen ook nationale held Skelte van Aysma en diens helm. Deze helm is als museumstuk van het Nationaal Militair Museum intussen gepromoveerd tot Topstuk van de Canon van Nederland! Zie ook www.canonvannederland.nl, doorklikken naar het betreffende museum.

Onlangs vond in Leeuwarden de presentatie van het programma CH2018 plaats. Ook ons Skeltemania was in een veelzijdige en veelkleurige presentatie vertegenwoordigd.

Kijk anders ook eens op de site  www.underdetoer.nl of hun Facebookpagina.

De lijnen van onze voorstelling worden intussen uitgezet. Een projectgroep, vanuit kerk, muziekvereniging en mienskip, is hier volop mee bezig. Naast een aantal professionals zoals acteur, zangeres, regisseur/schrijver is er echter ook voor U als mienskip een belangrijke rol in het geheel weggelegd. Daarbij valt te denken aan acteren, figureren, logistiek,  aankleding, verdere publiciteit etc. Denkt U er alvast eens over na of en hoe u aan dit voor onze dorpjes zo unieke evenement wilt bijdragen.  Het lijkt ons in ieder geval prachtig om ons als mienskip op deze wijze  lokaal/nationaal/Europees te presenteren, in navolging van Skelte zou je kunnen zeggen.

april - juni

Een kleine sprong in de toekomst: September 2018, Excelsior Schraard presenteert samen met de Protestantse Gemeente SSL en anderen Skeltemania, muziektheater op locatie rond de Skettenser held Skelte van Aysma en de verwikkelingen rond de opzienbarende historische ontdekking van zijn helm. Script en regie: Eelco Venema.

Zaterdag 18 mei was de "Iepenbiering" van alle 32 geselecteerde evenementen van Under de Toer. U heeft hier in de kranten over kunnen lezen. In de prachtige Jacobijner Kerk te Leeuwarden passeerden alle deelnemers de revue, voorbode van een serie culturele manifestaties rond evenzovele kerktorens, verspreid over het jaar 2018. Dit alles in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Wij zij erg verheugd dat onze inspanningen in het voortraject hiertoe hebben geleid.

Dat was de toekomende tijd, terug naar de onze: Ook de afgelopen Hemelvaartsdag was het weer een gezellige boel in Schettens. Een mooie ploeg muzikanten van Excelsior luisterde de doorkomst van de Elstedenwandelaars op met hun vrolijke muziek. De muziek vormt nu al jaren een mooie combinatie met de rustplaats voor de wandelaars, die van een drankje en een dropje worden voorzien door de fam. Koops en co. Het wordt al een echte traditie. Ook dit jaar mochten we weer een mooi bedrag meenemen naar Schraard, in totaal € 160,-, waarvan een deel van de organisatie van de elfstedenwandeltocht bijgedragen is. De rest werd door de wandelaars in de collectebus en de trombonekoffer gedaan.

Wij zijn momenteel volop in voorbereiding op het WMC.

Van 16 t/m 18 juni staat ons studieweekend gepland. In Natuurvriendenhuis Allardsoog te Bakkeveen hopen we weer een paar mooie muzikale dagen te beleven.

Langzaam maar zeker gaat het dan richting de deelname aan het WMC zelf, deze keer voor het eerst in de eerste divisie, met recht een hele uitdaging.

Op vrijdag 14 juli trekken wij ten strijde naar het Zuiden, net als onze held Skelte dat zo’n 400 jaar geleden deed. Zijn helm en zwaard laten we maar thuis. Onze wapens in de strijd zijn van muzikale aard. Toch gaat Skelte wel met ons mee, in de vorm van het keuzewerk dat we over hem en zijn helm lieten schrijven: Galea et Bellum, the unrevealed story of Skelte van Aysma.  Dat dit prachtige verhaal verteld moge worden, nu en in de toekomst!

De avond voor ons vertrek geven we nog een uitzwaaiconcert bij de familie Veldhuis in Schettens, de plek waar onze Skelte zijn residentie had. We spelen dan ons gehele WMC-programma. U bent van harte welkom. Aanvang ’s avonds, toegang vrij.

Dorpsbelang Schraard en de Beheerscommissie van de Utwyk steunen ons expeditie richting Kerkrade ook financieel op royale wijze. Van beide mochten wij maar liefst bedragen van € 500 ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank!

 

Januari - maart 2017

Regelmatig verschijnen op mijn digitale schermen, Imac, Ipad en Iphone berichten uit een ver verleden, en wel uit de 17-de eeuw. Het zijn berichten rond de historische ontdekking van de Helm van Skelte.  Dan is er weer een gemummificeerde kat gevonden, dan weer blijkt er nog een zoveelste skelet aanwezig in de grafkelder die tijdens de nieuwbouw in de 19-de eeuw deels is ingestort. U kent de verhalen…

Niet alleen de vondsten van de fysieke resten uit de vervlogen tijden van de Gouden Eeuw leveren nieuwsberichten op die samen intussen een ware hype vormen, ook speurtochten in de archieven brengen ons steeds meer informatie over het leven van Skelte, en zo komt onze lokale held steeds meer tot leven. De conservator van het Nationaal Militair Museum, Jeroen Punt is er maar druk mee. Wie weet wat ons nog te wachten staat…

Ook tijdens de repetities van Excelsior Schraard komt Skelte steeds meer tot leven. Wij moesten het stuk van Jan de Haan over hem, Galea et Bellum eerst goed leren kennen om te ontdekken wat een prachtige compositie het is geworden. We moesten het werk als het ware muzikaal veroveren, voordat het zijn geheimen prijs gaf, net zoals de geheimen uit de kerk, grafkelder en archieven hun geheimen slechts langzaamaan en na noeste arbeid prijsgeven.

Komende zaterdag in de Lawei te Drachten kunt U horen hoe het stuk klinkt, tijdens het voorjaarsconcours van de OMF voeren we het voor het eerst uit. Luister naar het wapengekletter, de strijd tegen de Spanjaarden, Skeltes leven en sterven, en een muzikale vertolking van het leven in die tijd zoals dat in een dorp als Schettens moet zijn geweest. Naast Galea et Bellum  spelen we ook Rob Goorhuis’ a Diamond for Parker. Een uitdagend progamma waar we onze handen aan vol hebben, maar waar we vol voor gaan. U kent onze instelling intussen.

Van de zomer wacht ons het WMC met dezelfde werken. Daartussendoor is er in april nog het Femuza korpsenfestival als welkome afwisseling. Was onze uitvalsbasis bij vorige edities van het WMC steevast Rolduc; dit jaar kunnen we daar niet terecht. Het zal al vol. Als goed alternatief hebben we nu de Gillishof in Bocholtz ondekt, op steenworp afstand van Kerkrade, als je ver kunt gooien, tenminste. Binnenkort gaan we als bestuur daar de boel verkennen en de Limburgers daar voorbereiden op het Skraarder geweld dat van de zomer langskomt.

Komende zaterdag wordt er weer oud papier opgehaald. Een structurele gezamenlijke actie van de basisschool in Schettens en Exelsior Schraard. Graag uw aandacht hiervoor, het levert ons een welkome financiële ondersteuning. Overigens nog onze hartelijke dank voor het zo gretig afnemen van de Molkwarder reepkoeken, onze jaarlijkse koekactie.

Een hartelijke groet namens Excelsior Schraard ,

Henk Bies

 


Het nieuws van 2016

Copyright 2019 - Excelsior Schraard  
Over ons / De dirigent / Agenda / Fotoboek / Links / Nieuws / Contact KvK-nr: 40001201